کارگروه های آموزشی پایه به پایه ابتدائی در اشکذر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش صدوق، روز سه شنبه با حضور سرگروه های آموزشی استان ، کارگروه های آموزشی پایه به پایه ابتدائی دردبیرستان عترت اشکذر برگزار شد .

به گفته معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان صدوق در این کارگروه ها که با هدف کیفیت بخشی به تدریس آموزگاران برگزار می شود، ضمن بررسی کتابهای درسی به مسائل و مشکلات آموزگاران پاسخ داده شد .