گفتگوی مدیرکل ثبت اسناد استان یزد با پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری صدوق

"اکبر حکیمیان" مدیر کل ثبت اسناد استان یزد روز سه شنبه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری صدوق گفت: سند مالکیت 12 میلیون هکتار از اراضی ملی و زمین های موات صادر شده است.

وی با بیان اینکه 80 درصد از اراضی شهری و 50 درصد از اراضی مزروعی در کاداستر ثبت اسناد قرار گرفته است از آمادگی این اداره کل در راستای صدور سند تک برگی به افراد خبر داد.

رئیس ثبت اسناد استان درباره اراضی ماده 147 و 148 اصلاحیه قانون ثبت اظهارداشت: تا پایان آذر ماه سالجاری قانون مربوطه صادر خواهد شد و صاحبان اراضی قولنامه ای می توانند با مراجعه به آن اداره سند شش دانگ خود را دریافت نمایند.

وی در پایان این گفتگو از مردم استان خواست با تعویض اسناد قدیمی خود با اسناد تک برگی اداره ثبت اسناد را در راستای پیشگری از جعل اسناد یاری نمایند.

در استان یزد دوازده میلیون و هشتصد هزار هکتار اراضی ملی و طبیعی وجود دارد.