پیام فرماندار صدوق به مناسبت روز جهانی قدس

روز قدس، روز تجلي ارزش هاي اصيل اسلامي و آرمان مقدس امام خميني عزيز (ره) و رستاخيز استكبار ستيزي ملل مسلمان جهان و ستيز هميشگي با صهيونيسم و امپرياليسم غارتگر است.

اكنون كه ساليان زيادي از سخنان حكمت بار و بصيرت افزاي بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در نامگذاري آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به نام روز قدس مي گذرد، اين عنوان شهرتي جهاني يافته و مرزها را در نورديده و راهپيمايي روز قدس با حضور پرشور مردم مسلمان در اقصي نقاط جهان برگزار مي گردد.

قدس ، روز رستاخير استكبار سيتزي ملل مسلمان جهان ، روز وحدت همه انسان هاي حقيقت خواه و عدالت دوست و روز، گره خوردن بازوان تواناي امت اسلامي و روز ستيز هميشگي با صهيونيسم و امپرياليسم غارتگر است. به گفته امام خميني ( ره ) "روز قدس" يك روز جهاني است. روز قدس را حضرت امام خميني (ره) بر تارك تاريخ ايران اسلامي به يادگار نهاد تا مردمان مسلمان جهان از ستمي كه بيدادگران بر ملت مظلوم فلسطين روا مي دارند ، غافل نمانند. اين فرياد بيدار باش امام عاشقان، شلاقي بر ذهن هاي خفته ملت اسلام بود تا از خواب عميق غفلت بيدار شوند و در برابر ستمگران تاريخ ، با قامتي بر افراشته قيام كنند.

 اينجانب با گراميداشت اين مناسبت بزرگ اسلامي و جهاني ، مردم هميشه در صحنه شهرستان صدوق را به حضور پرشور و دشمن شكن  در راهپيمايي روز قدس دعوت نموده، باشد كه اين حماسه بزرگ، نابودي هر چه زودتر رژيم منحوس صيهونيستي ، اين غده چركين و سرطاني را در پي داشته باشد." ان شاء الله "