بررسی پودمان دوم سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق

در نشستی با حضور مدیران ادارات و کارشناسان شهرستان صدوق پودمان دوم سند توسعه وچشم انداز این شهرستان بررسی شد.

در این نشست فرماندر صدوق با اشاره به وضعیت نامساعد آلودگی ناشی از صنایع و کارخانجات شهرستان صدوق و شهرستان های میبد و اردکان گفت: در حال حاضر به خاطر عدم برنامه ریزی مناسب و آینده نگری گذشتگان این شهرستان به عنوان آلوده ترین شهرستان شناخته شده است که زنگ خطر جدی است برای مردم و مسئولین که تا کنون مسئله محیط زیست و آلودگی کارخانجات را جدی نگرفته بودند و حالا زمان آن است که با یک استراتژیک مناسب و آینده نگری جامع مشکلات اساسی شهرستان را مرتفع و چشم انداز مناسبی را بوسیله تودین سند توسعه ارائه نماییم.

عبداللهی دقت در ارائه آمار و اطلاعات توسط ادارات شهرستان را از مهمترین مراحل تدوین سند توسعه دانست و تاکید کرد: این که اداره ای برای ارائه آمار و ارقام خواسته شده بزرگ نمایی کند یا آمار و ارقام را مخدوش نماید به هیچ وجه پذیرفته نیست و این گونه اعمال توسط ناظرین و تیم تحلیل گر نظارت و با هرگونه کوتاهی و کم کاری برخورد قانونی می شود.

در این نشست همچنین مدیران و کارشناسان سوالات و ابهامات خود را عنوان نمودند که توسط مسئول پیگیری و اجرای سند توسعه شهرستان پاسخ داده شد.