همزمان با هفته پدافند غیرعامل انجام شد:

برگزاری کارگاه آموزشی پدافند زیستی_شیمیایی در شهرستان اشکذر

کارگاه آموزشی اصول اجرایی پدافند زیستی_شیمیایی در هفته پدافند غیر عامل ویژه مدیران ادارات و دهیاران شهرستان اشکذر در محل فرمانداری برگزار شد

گزارش تصویری​​​​​​​