شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان اشکذر تشکیل جلسه داد

جلسه شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان اشکذر به ریاست روح‌الله ردائی، فرماندار و با حضور اعضای این شورا و همچنین میهمانان مدعو، "پورشمس" مسئول دفتر فرشتگان کسب و کار و "بیگمی" نخبه جهانی و متخصص سالمندان در کشور در محل فرمانداری تشکیل شد.​​​​​​​

براساس این گزارش بررسی طرح توسعه اشتغال روستایی، ارائه گزارشی درخصوص نحوه راه‌اندازی دفتر فرشتگان کسب و کار و بیان توضیحاتی پیرامون راه‌اندازی اولین بیمارستان سالمندان در دنیا در شهرستان اشکذر از جمله مواردی بود که در دستورکار این نشست قرار داشت.