شورای مشارکت های مردمی شهرستان اشکذر تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر : نشست شورای مشارکت های مردمی به ریاست فرماندار شهرستان و با حضور حجت السلام محمدرضا طالبیان امام جمعه اشکذر و دیگر اعضا این شورا در اداره بهزیستی این شهرستان تشکیل شد.

گزارش تصویری