سرپرست فرمانداری اشکذر در جلسه کارگروه آرد و نان:

مشارکت اجتماعی در نظارت بر نانوایی‌ها باید نهادینه شود

روح‌‌الله ردائی سرپرست فرمانداری شهرستان اشکذر در نشست کارگروه آرد و نان با اشاره به اهمیت موضوع نان به عنوان قوت غالب مردم و ضرورت تشدید نظارت بر ساعت کاری، تعطیلی و کیفیت پخت نان، خاطرنشان کرد: مشارکت اجتماعی در نظارت بر نانوایی‌ها باید نهادینه شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان اشکذر که صبح امروز شنبه 18 دیماه به ریاست سرپرست فرمانداری شهرستان اشکذر برگزار شد؛ درخصوص مشکلات و مسائل واحدهای نانوایی و درخواست‌های مرتبط با حوزه آرد و نان بحث و تبادل‌نظر و تصمیماتی اتخاذ شد.

روح‌‌الله ردائی سپرست فرمانداری شهرستان اشکذر در این نشست با اشاره به اهمیت موضوع نان به عنوان قوت غالب مردم و ضرورت تشدید نظارت بر ساعت کاری، تعطیلی و کیفیت پخت نان، خاطرنشان کرد: مشارکت اجتماعی در نظارت بر نانوایی‌ها باید نهادینه شود.

گفتنی است در این نشست درخصوص امکان و نحوه انتقال دبیری کارگروه آرد و نان از اداره صنعت، معدن و تجارت به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیز بحث و تبادل‌نظر و تصمیماتی اتخاذ شد؛ همچنین براساس این گزارش ساعت کاری و کیفیت نان، بررسی درخواست‌های مجوز راه‌اندازی واحد نانوایی، بررسی رعایت استانداردهای بهداشتی در نانوایی‌ها و بکارگیری اتباع بیگانه در نانوایی‌ها از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود.