بازدید از خانواده شهدا
عبداللهی در این دیدار با اشاره به احیاء فرهنگ ایثار و شهادت گفت: این فرهنگ می بایست در بین مردم بویژه جوانان ترویج یافته و بایستی تا ابد قدردان خون شهدای گرانقدر و زحمات و رنج های خانواده های معزز آنان باشیم.