بالاخره شهرک صنعتی نیکو گازدار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر،"محمد جواد کاظمی اشکذری " سرپرست شهرک صنعتی این شهر  در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی این شهرداری  گفت : عملیا ت اجرایی شبکه گازرسانی شهرک صنعتی اشکذر در دست اقدام می باشد .

وی خاطر نشان کرد واحدهای مستقر در این شهرک که تمایل به اخذ انشعاب گاز را دارند بامشخص نمودن مقدار مصرف خود طی درخواستی حد اکثر تا تاریخ 16/10/1389 به شهرداری اشکذر مراجعه نمایند.

 کاظمی افزود: براورد هزینه  شبکه داخلی توسط شرکت گاز مشخص گردیده است و انتظار می رود با همکاری کلیه واحدهای مستقر در این شهرک عملیات شبکه گذاری نیز هرچه زودتر انجام شود .

وی درپایان اشاره کرد :خط لوله گاز حداکثر تا تاریخ 15/10/89گاز دار خواهد شد.