با حضور فرماندار صدوق از خدمات بهورزان این شهرستان تجلیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"سعید عبداللهی"فرماندار این شهرستان روز دوشنبه در گردهمایی بهورزان مرکزبهداشت که در روستای بندرآباد صدوق برگزار شد بر نقش محوری بهورزان با زنان خانه دار تاکید کرد.

وی بهورزان را پرچمدار مشاركت اجتماعي در مناطق محروم دانست و تصریح نمود:آنان با ایجاد ارتباط صمیمی با مادران روستایی  توانسته اند در حدبسیار مطلوبی  بهداشت فردی و جمعی را در سطح روستاها نهادینه کنند.

عبداللهی نقش‌ بهورزان‌ در سلامت ‌جامعه‌ را حیاتی‌ دانست و افزود: امروز که ‌ما شاهد کاهش‌ مرگ‌ و میر مادران‌ و کودکان‌ هستیم،‌ باید همه‌ را مرهون ‌زحمات‌ و تلاش‌ بهورزان‌ بدانیم‌، زیرا ارتقای‌ شاخص ‌های‌ بهداشتی‌ کشور در گروی تلاش‌ و فعالیت‌ این‌ عزیزان‌ است‌.

فرماندار صدوق همچنین در این گردهمایی تلاش رئیس مرکز بهداشت شهرستان در ساماندهی مراکز و خانه های بهداشت سطح شهرستان را ستود و تجلیل از بهورزان را اقدامی شایسته و ماندگار توصیف کرد.

در این گردهمایی همچنین فرماندار صدوق با اهدای لوح یادبود از زحمات بهورزان شهرستان تشکر و قدردانی نمود.

شهرستان صدوق با 18 خانه بهداشت دارای 40 بهورز در نقاط مختلف شهرستان می باشد.