بررسی وضعیت مجتمع دامداری های جاده طبس

با حضورمهندس میرسعیدی معاونت عمرانی استانداری یزد،دکتر ابرقویی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و فرماندار شهرستان صدوق وضعیت مجتمع دامداری های جاده طبس بررسی شد.

در این نشست سعید عبداللهی فرماندار صدوق با ابراز نگرانی شدید از وضعیت آلودگی ناشی از دفع غیربهداشتی و غیراصولی تلفات در بیابان های اطراف دامداری ها ، بر ساماندهی وضعیت کنونی تاکید کرد.

فرماندار صدوق با اشاره به وضعیت مجتمع دامداری های جاده طبس گفت: این مجتمع در سال 1372 احداث شد و قرار بر این بود که حدود 237 واحد دامداری در این محل مستقر شوند اما اکنون مشاهده می کنیم که فقط 4 واحد دامداری در این مجتمع در حال فعالیت می باشند.

عبداللهی به مساعدت دستگاه های مرتبط نظیر اداره برق و آب در راستای ساماندهی وضعیت این مجتمع اشاره کرد و جهادکشاورزی را مامور پیگیری ، رسیدگی و ساماندهی وضعیت موجود دانست.

در این نشست همچنین مهندس میرسعیدی معاونت عمرانی استانداری یزد با اشاره به اهمیت تولیدات دامی در استان گفت: بایستی به گونه ای وضعیت دامداری ها ساماندهی شود که هم در تولید فراورده های دامی به عنوان یک قطب مطرح باشیم و هم کلیه اصول بهداشت محیط و دام رعایت و اجرا گردد.

دراین نشست همچنین پیرامون وضعیت جاده منتهی به مجتمع، آب شور و ناکافی، کمبود برق و مشکلات مالی واحدهای دامداری بحث و گفتگو شد و برای حل مشکلات یاد شده فرجه زمانی یک ماه از سوی فرماندار صدوق تعیین گردید.