برنامه های گرامی داشت هفته کتاب در سطح شهرستان صدوق

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"سعید عبداللهی"فرماندار این شهرستان یکشنبه صبح در نشست هماهنگی بزرگداشت هفته کتاب که در محل سالن کوثر فرمانداری برگزار شد بر تقویت تعامل ادارات با کتابخانه های شهرستان تاکید کرد.

وی نقش کتاب در آگاهی بخشی به افراد را بسیار مهم توصیف کرد و تصریح نمود: بسیاری از معادلات و تصمیمات  بدون آگاهی افراد نتیجه مطلوبی ندارد و در این بین کسانی در روند تصمیم گیری و مدیریت موفق ترند که از دانش و بینش بالتری برخوردار باشند.

فرماندار صدوق بزرگداشت هفته کتاب را اقدامی موثر در تشویق افراد به ویژه جوانان به سمت مطالعه عنوان کرد و افزود: با برنامه ریزی دقیق و اصولی می توان جوانان را به سمت کتابخانه ها و مطالعه مفید سوق داد و بهره وری ارزنده ای از ساعات فراغت جوانان ایجاد کرد.

عبداللهی به برنامه های هفته کتاب در سطح شهرستان صدوق اشاره کرد و افزود: بازدید مدیران ادارات از سطح کتابخانه ها، ایجاد پایگاه های جمع آوری کتاب در مناطق مختلف شهرستان، تجلبل از کتابدار نمونه و کتابخوان نمونه شهرستان از اهم مواردی است که از آغاز هفته کتاب در سطح شهرستان صدوق اجرا می شود.