بهزیستی شهرستان صدوق میزبان همکاران بافقی خود بود

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی صدوق،کارشناسان میهمان در بازدید از قسمت های مختلف بهزیستی صدوق با اهم خدمات ارائه شده به مددجویان در آن اداره آشنا شدند.

"حسن حاتمی"سرپرست اداره بهزیستی صدوق در این بازدید به معرفی خدمات و فعالیت های آن اداره به قشر هدف پرداخت و گفت: این اداره مناطق ندوشن، خضرآباد و رستاق را تحت پوشش دارد و خدمت رسانی به مددجویان در آن مناطق به خوبی صورت می پذیرد.

کارشناسان بهزیستی بافق همچنین با حضور درموسسه خیریه حضرت زهرا(س)از نحوه خدمت رسانی آن مرکز به سالمندان آشنا شدند.