به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمدحسين فلاح" به مناسبت آغاز سال تحصيلي با تعدادي از خانواده دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد اين شهرستان ديدار كرد.

معاون فرماندار اشكذر در اين ديدار ها ضمن تاكيد بر تلاش دانش آموزان  در راستاي تحصيل علم و دانش افزود: عليرغم كمبود امكانات مادي و مشكلات مالي دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد خوشبختانه اين دانش آموزان در ميدان علم و دانش هموراه موفق بوده اند.

فلاح با آرزوي موفقيت در سال تحصيلي جديد اظهار اميدواري كرد دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد بدون دغدغه به تحصيل و كسب دانش بپردازند.