خبرنگاران این بار در شهرستان صدوق

"سید بهروز موسوی" رئیس روابط عمومی فرمانداری صدوق با اعلام این خبر افزود، در ادامه سفر خبرنگاران استان به شهرستان ها که با محوریت روابط عمومی استانداری یزد صورت می پذیرد، خبرنگاران در نشست مطبوعاتی فرماندار شهرستان شرکت نموده و پس از آن از طرح های عمرانی و صنعتی و آثار باستانی صدوق جهت معرفی واطلاع رسانی به عموم بازدید خواهند کرد.

وی اظهار امیدواری کرد با سفر خبرنگاران استان به صدوق اطلاع رسانی از خدمات دولت خدمتگزار در بخش های مختلف در شهرستان به نحو مطلوبی صورت پذیرد.

شهرستان صدوق با بیش از 30 هزار نفر جمعیت در فاصله 12 کیلومتری مرکز استان قرار دارد.