دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اشکذراز مرکز توان بخشی بیماران روانی اردکان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، با هدف آشنایی حوزه عملکردی دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره و همچنین آشنایی با انواع اختلالات روانی و آشنایی با مؤسسات حمایت کننده از بیماران دارای اختلالات روانی-شخصیت و عقب ماندگان ذهنی و نیز ارتباط مستقیم با بیماران، جمعی از دانشجویان خواهر و برادر واحد اشکذر از مؤسسه خیریه نگهداری معلولین ذهنی حضرت ابوالفضل(ع) و معلولین جسمی و حرکتی سعادت شهرستان اردکان در استان یزد بازدید نمودند و با فعالیت های مشاوره ای و علایم بیماری های روانی و همچنین بخش های مختلف مرکز توان بخشی و بخش مددکاری از نزدیک آشنا شدند.