در مراسمی روز مدرسه علامه طباطبایی کافی آباد گرامی داشته شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"سعید عبداللهی" فرماندار این شهرستان روز سه شنبه در مراسم روز مدرسه " علامه طباطبایی کافی آباد" بر تحصیل دانش آموزان همراه با تهذیب تاکید کرد.

وی دانش آموزان را آینده سازان مملکت توصیف کرد و افزود: در حال حاضر شرایط تحصیل به بهترین نحو در جامعه مهیا شده است و دانش آموزانی موفق ترند که بتوانند از امکانات موجود به بهترین نحو استفاده نمایند و به دانش خود بیافزایند .

عبداللهی به بیان زندگی علامه طباطبایی پرداخت و اظهار داشت: ایشان همواره در زندگی خود اهل مطالعه بودند و لذت مطالعه کردن را کتب خود بیان نمودند.

فرماندار صدوق علامه طباطبایی را عالمی وارسته و خستگی ناپذیر توصیف کرد و خاطرنشان نمود: در مکتب ایشان شخصیت هایی چون استاد مطهری و آیت ا... جوادی آملی بهره جسته اند و در فضایل این علامه همین بس که تفسیر قرآن مجید را تمام و کمال در اختیار اهل دین قرار داده است.

در پایان این مراسم عبداللهی از تلاش مدیر و دبیران دبیرستان علامه طبطبایی کافی آباد به خاطر بزرگداشت روز علامه طباطبایی تشکر و قدردانی نمود.

روزمدرسه به مناسبت نامگذاری مدارس در مناسبت های ملی و مذهبی و منطقه ای و به نام آن مدرسه در روز عنوان مدرسه با حضور دانش آموزان و با برپایی مراسمی در سطح شهرستان صدوق گرامی داشته می شود.