سرپرست فرمانداری شهرستان اشکذر:

دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف به تأمین زیرساخت‌های پروژه نهضت ملی مسکن هستند

ردائی سرپرست فرمانداری و رئیس شورای مسکن شهرستان اشکذر با بیان اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف به تأمین زیرساخت‌های پروژه نهضت ملی مسکن هستند؛ افزود: تخصیص زمین برای ساخت مابقی واحدهای طرح نهضت ملی مسکن و در صورت نیاز الحاق اراضی حریم شهر به محدوده باید به گونه‌ای انجام شود که تداوم عملیات اجرایی این پروژه معطل زمین موردنیاز نماند و در زمان مقرر تکمیل گردد.

جلسه شورای مسکن شهرستان اشکذر به ریاست روح‌الله ردائی سرپرست فرمانداری شهرستان اشکذر و با حضور عظیمی‌زاده مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد و دیگر اعضای این شورا با دستورکار بررسی روند پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن اشکذر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، روح‌الله ردائی در این نشست با بیان اینکه همه دستگاه‌های ذیربط در راستای  حل مشکلات مسکن شهروندان در شهرستان، تمام تلاش و همت خود را بکار گیرند؛ افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف به تأمین زیرساخت‌های پروژه نهضت ملی مسکن هستند.

رئیس شورای مسکن شهرستان اشکذر ادامه داد:  تخصیص زمین برای ساخت مابقی واحدهای طرح نهضت ملی مسکن و در صورت نیاز الحاق اراضی حریم شهر به محدوده باید به گونه‌ای انجام شود که تداوم عملیات اجرایی این پروژه معطل زمین موردنیاز نماند و در زمان مقرر این واحدها تکمیل گردد.

عظیمی‌زاده مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان نیز در این نشست به ارائه گزارشی درخصوص روند پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن اشکذر پرداخت و خواستار همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی در راستای تأمین زیرساخت‌های موردنیاز این پروژه شد.

گفتنی است دیگر مدیران دستگاه‌ها و اعضای شورای مسکن شهرستان اشکذر نیز با بیان اقدامات و فعالیت‌های انجام شده درخصوص تأمین مسکن واجدین شرایط و همچنین تأمین زیرساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن پرداختند.