زنگ کتاب

افتتاح نمایشگاه کتاب از دیگر برنامه های این روز در مدسه مهدیه بود.

لازم به ذکر است بیش از 800 عنوان کتاب با موضوع کودک و نوجوان در این نمایشگاه برای دانش آموزان با 30 درصد تخفیف ارائه می شود.