سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق ترسیم افقی روشن
"سعيد عبداللهي" فرماندار صدوق روز چهارشنبه در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني فرمانداري اين شهرستان بر لزوم همكاري كليه ادارات شهرستان در تهيه و تدوين سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق تاكيد كرد.
وي اين سند را ترسيم كننده افق آينده شهرستان صدوق عنوان كرد و افزود: با توجه به ظرفيتهاي موجود و بضاعت فعلي شهرستان وجود يك برنامه علمي و عملياتي راه گشاي بسياري از تصميمات و برنامه ريزي ها خواهد بود.

عبداللهی پودمان اول اين سند را بسيار موفقیت آمیز توصیف کرد و خاطر نشان نمود:در پودمان اول ، جمع آوری آمار و اطلاعات از مسائل ریز و درشت شهرستان توسط تیم مشاور انجام پذیرفت و به صورت یک بسته جمع بندی اطلاعات در اختیار فرمانداری قرار داده شد.

فرماندار صدوق اما نظارت بر بسته اطلاعات را مهمترین اقدام کارشناسان فرمانداری در پودمان اول ذکر کرد و تصریح نمود:کارشناسان فرمانداری با همکاری دانشگاه ها در یک دوره زمانی، دور دوم دریافت آمار و اطلاعات از ادارات و سایر مسائل شهرستانی را آغاز نمودند که در این بین مقایسه آمار دریافتی با بسته اطلاعاتی تیم مشاور صورت پذیرفت و در نهایت یک خروجی واقع بینانه از آمار و اطلاعات دریافتی اخذ شد.

عالی ترین مقام اجرایی شهرستان به همکاری نخبگان شهرستان در تدوین این سند اشاره کرد و گفت: در نشست های متعددی که پیرامون سند برگزار شد، همواره از نظرات نخبگان و اساتید دانشگاهی و افراد صاحب نظر به عنوان یک ابزار موفقیت برای تدوین دقیق آن عنوان شد که با توجه به سطح بالای علمی و فرهنگی این شهرستان همکاری خوب نخبگان و دانشگاهیان مورد انتظار است.

فرماندار صدوق پتانسیل های شهرستان در ابعاد مختلف کشاورزی، صنعتی و دامپروری را عامل توانمندی این شهرستان ذکر کرد و افزود:با توجه به وجود بیش از 200 واحد صنعتی و معدنی ،سرمایه گذاری هدف دار در بحث صنعت و معدن صورت خواهد گرفت.
وی تمایل کشاورزان بخش مرکزی به کشت های گلخانه ای را ارزشمند توصیف کرد و افزود: در حال حاضر این شهرستان به عنوان قطب کشت گلخانه ای استان محسوب می شود و می بایست با برنامه ریزی دقیق تر و حمایت بیشتراز گلخانه داران توان این بخش را افزایش داد.
عبداللهی منطقه ندوشن را به لحاظ دامپروری بسیار مساعد دانست و تصریح نمود: این منطقه با محصولات لبنی خاص خود همواره در استان مطرح بوده است و مطمئنا در سند توسعه و چشم انداز شهرستان نگاه ویژه ای به ندوشن خواهد شد.
فرماندار صدوق اما خشکسالی ها پیاپی در استان را تهدیدی برای منطقه ندوشن عنوان کرد و افزود: با پیگیری های صورت گرفته سهم اعتبارات خشکسالی در سال گذشته برای ندوشن رضایت بخش بود و درصدی قابل قبولی از خسارت دامپروران ندوشن جبران شد.
عبداللهی در پایان این گفتگو بار دیگربر ضرورت همکاری کلیه ادارات ، نخبگان،دانشگاهیان و افراد صاحب نظر در تدوین سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق تاکید کرد و این سند را وسیله ای راهبردی برای پیشرفت و آبادانی بیش از پیش شهرستان در ابعاد مخالف علمی، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی  دانست.