شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد شهرستان اشکذر تشکیل جلسه داد

هادی‌نسب فرماندار اشکذر در این جلسه با اشاره به اهمیت و نقش سازمان‌های مردم نهاد در ایجاد جنبش و تغییر نگرش در جامعه، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مربوطه می‌توانند از ظرفیت، انگیزه و انرژی سازمان‌های مردم نهاد در راستای توسعه و پیشرفت جامعه بهره ببرند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، "هادی هادی‌نسب" فرماندار شهرستان در جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد‌، اظهار کرد: تشکل‌های مردم نهاد گروه‌های داوطلب هستند که براساس نیازهای جامعه و با هدف توسعه پایدار اجتماعی در مقاطع مختلف تشکیل می‌شوند و باید اهداف و فعالیت‌ها، حیطه فعالیت و گستره موضوعی آنها کاملاً شفاف باشد.

فرماندار اشکذر در ادامه با اشاره به اهمیت و نقش سازمان‌های مردم نهاد در ایجاد جنبش و تغییر نگرش در جامعه، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مربوطه می‌توانند از ظرفیت، انگیزه و انرژی سازمان‌های مردم نهاد در راستای توسعه و پیشرفت جامعه بهره ببرند.

گفتنی است در این جلسه، دو پرونده متقاضیان ثبت سمن‌ها مورد بررسی قرار گرفت که یکی از این پرونده‌های مورد موافقت شورا قرار گرفت و بررسی یک پرونده نیز جهت تکمیل و انجام اصلاحات مورد نیاز به جلسه بعد موکول شد.