رئیس هیئت اجرایی شهرستان اشکذر تأکید کرد؛

 

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات و روابط عمومی فرمانداری اشکذر؛ محمدعلی شاه‌حسینی در نشست نمایندگان فرماندار بابیان اینکه اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت‌ماه در شهرستان اشکذر فراهم‌شده است اظهار داشت: ضروری است اعضای شعب به‌ویژه نمایندگان فرماندار نسبت به مطالعه دفترچه مخصوص "آموزش جامع اعضای شعب "در اسرع وقت اقدام نمایند.

 

رئیس هیئت اجرایی با اشاره به اقدامات مهم به‌ویژه در هنگام پایان فرآیند انتخابات از جانب نمایندگان فرماندار توصیه‌هایی را برای کاهش درصد خطای انسانی متذکر شد و افزود: نظم، سرعت عمل و دقت در زمان کار مدنظر تمامی اعضای شعب اخذ رأی باشد.

 

وی بابیان اینکه برگه‌هایی حاوی اطلاعات اعضای شعب اخذ تهیه‌شده که در اختیار نمایندگان فرماندار قرار می‌گیرد گفت: ضروری است مسئولین شعب اخذ رأی شهرستان اشکذر هماهنگی لازم را با اعضای شعب به‌ویژه کاربران و خدمه قبل از زمان برگزاری انتخابات انجام دهند.

 

فرماندار اشکذر با تأکید بر اینکه نمایندگان فرماندار رأس ساعت 6 صبح روز جمعه 29 اردیبهشت‌ماه می‌بایست برای دریافت صندوق‌های اخذ رأی و نیز اقلام پیوستی در محل فرمانداری حاضر باشند تصریح نمود: تصمیم‌گیری نهایی و مدیریت شعب اخذ رأی در روز انتخابات بر عهده نمایندگان فرماندار می‌باشد و ضروری است اعضا نهایت همکاری را با آن‌ها داشته باشند.