دریافت شکایت از داوطلبین رد صلاحیت شده و اظهار نظر قطعی شورای نگهبان