نشست ستاد هدفمند کردن یارانه ها در شهرستان صدوق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"سعید عبداللهی"فرماندار این شهرستان روز سه شنبه  در نشست ستاد هدفمند کردن یارانه ها که در محل سالن کوثر فرمانداری برگزار شد بر همکاری کلیه دستگاه ها در اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد.

وی هدفمندسازی یارانه ها را یکی از گام های مهم و اساسی دولت در راستای عدالت اجتماعی و فقرزدایی عنوان کرد و اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای جهان دولت ها با اجرای قانون های مشابه اقتصاد آزاد و سالمی را ایجاد کرده اند و وضعیت معیشتی مردم آن کشورها مطلوب و رضایت بخش است.

فرماندار صدوق اظهار امیدواری کرد با اجرای این قانون وضعیت زندگی مردم بهتر و قشر متوسط و ضعیف جامعه از شرایط بهتری برخوردار شوند.

عبداللهی در ادامه به  نقش اداره بازرگانی در نظارت و کنترل قیمت ها اشاره کرد  و افزود:تیم های بازرسی آن اداره با هرگونه افزایش قیمت و احیانا احتکار برخورد قاطع داشته باشند.

فرماندار صدوق هماهنگی بین دستگاها در راستای اجرای این قانون را مهم برشمرد و از ادارات خواست تا نقش پررنگ تری در کمیته های ستاد هدفمند کردن یارانه ها در شهرستان داشته باشند.