فرماندار اشکذر مطرح کرد:

همه دستگاه‌ها باید مبارزه با مواد مخدر را تکلیف خود بدانند

هادی‌نسب فرماندار شهرستان اشکذر در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به اهمیت و نقش دستگاه‌های مختلف در مبارزه با مواد مخدر، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها باید مبارزه با مواد مخدر را تکلیف خود بدانند و همچون مبارزه با ویروس کرونا همه توانشان را به میدان آورند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، هادی‌نسب فرماندار در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به اهمیت و نقش دستگاه‌های مختلف در مبارزه با مواد مخدر، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها باید مبارزه با مواد مخدر را تکلیف خود بدانند و همچون مبارزه با ویروس کرونا همه توانشان را به میدان آورند.

فرماندار اشکذر در ادامه با بیان اینکه ارتباط بین دستگاه‌ها باید قوت بیشتری بگیرد؛ افزود: برای پیشگیری و مبارزه با مصرف مواد مخدر، همکاری و کمک همه دستگاه‌های ذیربط ضروری است.

هادی‌نسب همچنین با تأکید بر استفاده از سازمان‌های مردم نهاد و فعال در اجرای برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه و بالفعل این سازمان‌ها می‌تواند کمک بزرگی به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی مبارزه با مواد مخدر باشد.

فرماندار اشکذر در بخش دیگری از سخنانش ضمن تقدیر از متولیان مبارزه با مواد مخدر، به بیان مطالبی پیرامون آموزش‌ مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، کارآفرینی و اشتغال‌زایی کمیته امداد، پیوست فرهنگی مبارزه با مواد مخدر، شوراهای اجتماعی، انجمن‌های ان ای و آگاهی بخشی به جامعه پرداخت و خواستار فعالیت بیش از پیش شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شد.

گفتنی است دیگر اعضای حاضر در این نشست نیز به ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های خود و همچنین بیان پیشنهاداتی جهت تقویت فعالیت‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر پرداختند.