پرسنل نیروی انتظامی صدوق آموزش امدادگری می بینند

" مجیدفصاحت"رئیس مرکز فنی و حرفه ای صدوق با اعلام این خبر افزود:تعداد 33 نفر از پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی در این دوره شرکت خواهند نمود.

وی همچنین از آمادگی این مرکز جهت ایجاد تفاهم نامه با سایر ادارات شهرستان صدوق خبر داد.