گفتگوی معاون فرماندارصدوق با پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری

"محمد علی شاه حسینی" معاون فرماندار صدوق روز پنج شنبه در گفتگو با پایگاه اطلاع سانی فرمانداری بر لزوم تقویت فرهنگ دینی در بین عموم مردم تاکید کرد.

وی به جنگ نرم و تبلیغی دشمنان در بین اقشار مختلف مردم اشاره کرد و خاطرنشان نمود: آنان با ایجاد شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی که همگی هدف دار و در یک راستا می باشند سعی در ایجاد انحرافات سیاسی و اعتقادی در بین مردم و بویژه جوانان هستند.

معاون فرماندار صدوق با اشاره به حرکت گسترده دشمنان در هنجارشکنی در بنیان خانواده ها اظهار داشت: نمونه این حرکت نرم و مخرب، شبکه تلویزیونی فارسی وان است که با یکسری برنامه ریزی های جهت دار بنیان خانواده ها و رواج ناهنجاری ها در بین اعضای خانواده و گسترش شهوت پرستی را مورد هدف قرار داده است.

وی نقش رسانه ملی در مبارزه با این بی فرهنگی غرب را بسیار مهم توصیف کرد و تصریح نمود: رسانه ملی در مبارزه با این جنگ نرم دشمنان سیاست های منطقی را اعمال نموده و به خوبی توانسته است تضاد و تعارض بین فرهنگ غرب با فرهنگ ناب اسلامی و قرآنی را به مخاطبان نشان دهد.

این مقام مسئول گسترش فرهنگ اسلامی و قرآنی در بین جوانان را از دغدغه های مقام معظم رهبری دانست و افزود: معظم له بارها در سخنان خود بر این مقوله به عنوان یکی از اصول مهم نظام اسلامی تاکید کرده اند و در این بین هواره از دولت ها خواسته اند که با نگاه ویژه ای به  مسائل فرهنگی و خواسته های فرهنگی مردم در سطوح مختلف  برخورد شود که خوشبختانه در دولت نهم و دهم این دید وسیع وجود داشته است.

معاون فرماندار صدوق در بخش دیگری از گفتگوی خود به تخریب دولت در بحث قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط رسانه های ضد ایرانی اشاره کرد و خاطر نشان نمود: قانون هدفمند کردن یارانه ها در واقع حرکت علمی و عملیاتی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است و اینکه عده ای دست نشانده به تخریب دولت و مانع تراشی در راستای اجرای آن می پردازند با هیچ منطقی سازگاری ندارد.

وی استقبال عمومی مردم از اجرای این قانون را بسیار عالی توصیف کرد و اظهار داشت: خوشبخان مردم فهیم ایران اسلامی با واقعیت های موجود در جامعه آشنایی کامل دارند و این که یارانه دهک های مختلف جامعه به دست افراد سرمایه دار و ثروتمند برسد را تایید نمی کنند.

شاه حسینی به میزان یارانه های نقدی پرداخت شده توسط دولت در مواردی چون انرژی و آرد و نان اشاره کرد و افزود: با اجرای این قانون و واریز یارانه تعلق گرفته به موارد چون موارد یاد شده به حساب افراد ، این مردم هستند که چگونگی استفاده از آنها را مدیریت می کنند .

معاون فرماندار صدوق در پایان این گفتگو اظهار امیدواری کرد با همت و تلاش همه مسئولان نظام، کشور به  توسعه و پیشرفت خود ادامه داده و ایرانی با فرهنگ ناب اسلامی و قرآنی و توسعه همه جانبه در خدمت آیندگان باشد.