بخشدار خضرآباد بر تامين بودجه گازرساني به شهر ندوشن تاكيد كرد

شناسه : 782086

بخشدار خضرآباد بر تامين بودجه گازرساني به شهر ندوشن تاكيد كرد


بخشدار خضرآباد بر تامين بودجه گازرساني به شهر ندوشن تاكيد كرد

بخشدار خضرآباد بر تامين بودجه گازرساني به شهر ندوشن تاكيد كرد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "سيد احمد ميرزاخليلي" روز سه شنبه در بازديد از منطقه ندوشن با اشاره به وضعيت گازرساني به منطقه ندوشن اظهار داشت: براي اتمام گازرساني به شهر ندوشن  نيازمند اعتبار و تامين بودجه هستيم.

بخشدار خضرآباد تصريح كرد: حدود 30 كيلومتر از محل خط  هشتم به طرف ندوشن لوله گذاري شده است.

وي افزود: اكنون پيمانكاران در حال احداث ايستگاه هاي مرتبط هستند.

بخشدار خضرآباد با تاكيد بر اينكه لوله گذاري و انتقال گاز تا ورودي شهر ندوشن انجام شده است تصريح كرد: اميدواريم شركت گاز با تامين بودجه  انتظار چندين ساله مردم ندوشن را پايان دهد.

ندوشن يكي از مناطق بادخيز و سرد استان با حدود 10 هزار نفر جمعيت در فاصله 110 كيلومتري مركز استان قرار دارد.