تودیع و معارفه رئیس اوقاف و امورخیریه صدوق

شناسه : 784700

تودیع و معارفه رئیس اوقاف و امورخیریه صدوق


تودیع و معارفه رئیس اوقاف و امورخیریه صدوق

تودیع و معارفه رئیس اوقاف و امورخیریه صدوق

در اداره اوقاف و امور خیریه افزود: بعضی از سنت ها مانند حج ، موقوفات ، صدقات و زکات مربوط و مختص یک فرد و یک نفر نیست بلکه همه افراد مسئولند ولی عده اي به خاطر ارتباط مستقيمشان مسئولیتشان بیشتر است که برای نمونه در مسئله وقف مسئولیت اداره اوقاف بیشتر می باشد هر چند ترویج سنت حسنه وقف بر همگان لازم  است . فرماندار صدوق افزایش فعالیت های اداره اوقاف در مسائل فرهنگی، اجتماعی را خواستار شد و بر تعامل این اداره با سایر دستگاهای شهرستان تاکید کرد.

همچنین در این مراسم از زحمات آقای محمدحسین طالساز رئیس پیشین اداره اوقاف شهرستان تقدیرو حجت الاسلام و المسلمین شفقت به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی گردید.