فرماندار صدوق از روابط عمومی استانداری یزد بازدید کرد

شناسه : 785583

فرماندار صدوق از روابط عمومی استانداری یزد بازدید کرد


فرماندار صدوق از روابط عمومی استانداری یزد بازدید کرد

فرماندار صدوق از روابط عمومی استانداری یزد بازدید کرد

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"سعید عبداللهی" فرماندار این شهرستان صبح دوشنبه در بازدید از روابط عمومی استانداری یزد گفت:روابط عمومی به عنوان یک کار ظریف و حساس نیازمند ذوق و سلیقه و جسارت و نبوغ است.

وی افزود: روابط عمومی زمانی آن نقش واقعی خود در یک سازمان و نهاد را به خوبی ایفا می کند که ارتباط و تعامل تنگاتنگ بین مدیر و روابط عمومی وجود داشته باشد و اگر این ارتباط روندی غیر از یان داشته باشد روابط عمومی دچار روزمرگی شده و توفیقی ندارد.

فرماندار صدوق اما نقش روابط عمومی ها در انتقال خدمات دولت  به مردم را امری ضروری دانست و خاطر نشان کرد: همواره در تبلیغات دشمنان داخلی و خارجی هدف تضعیف نظام و خدشه دار کردن خدمات دولت بوده است که در این راستا ضرورت کار خبری و تبلیغی روابط عمومی بیش از سایر امور نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری می باشد.

عبداللهی خدمات روابط عمومی استانداری و تلاش رئیس آن اداره در راستای ارتقای سطح روابط عمومی های استان را ستود و بر تعامل بیشتر روابط عمومی فرمانداری های استان با روابط عمومی استانداری  تاکید کرد.

فرماندار صدوق همچنین از زحمات  رئیس روابط عمومی فرمانداری صدوق تشکر و قدردانی نمود.

در این بازدید هنمچنین "سید عبدالمجید قائم محمدی" مشاور استاندار و رئیس روابط عمومی استانداری یزد ضمن تشکر و قدردانی از بازدید فرماندار صدوق و رئیس روابط عمومی آن فرمانداری گفت: هموار سعی شده است تا ارتباط خوب و تنگاتنگی با روابط عمومی فرمانداری ها برقرار باشد و در این راستا نشست های ماهیانه در شهرستان ها و پیگیری وضعیت روابط عمومی ها و سعی در رفع کمبود تجهیزات و امکانات سمعی و بصری از اقدامات این اداره می باشد.

رئیس روابط عمومی استانداری یزد به سفرهای شهرستانی خبرنگاران استان اشاره و خاطر نشان کرد : با پیگیری های انجام شده شهرستان های استان میزبان خبرنگاران جراید خواهند بود که در این راستا بازدید از پروژه های عمرانی، نشست مطبوعاتی با فرماندار، یازدید از آثار باستانی و تاریخی از اهم برنامه های این سفرهاخواهد بود .

وی از میزبانی فرمانداری خاتم از خبرنگاران استان به عنوان اولین شهرستان در سفرهای شهرستانی خبرنگاران تشکر و قدردانی نمود.

در این بازدید همچنین فرماندار صدوق با اهدای لوح یادبود از زحمات رئیس روابط عمومی استانداری یزد تشکر و قدردانی نمود.