نشست فرماندار اشكذر و مديركل شركت گاز استان

شناسه : 5588463

نشست فرماندار اشكذر و مديركل شركت گاز استان
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، در نشستي با حضور فرماندار اشكذر، مديركل شركت گاز استان و جمعي از گلخانه داران بخش مركزي مشكلات گاز گلخانه داران بررسي شد.

دراين نشست "محمدعلي شاه حسيني" با اشاره به مشكلات گلخانه داران در ماه هاي سرد سال بر لزوم تامين گاز حسين آباد پوراكبري تاكيد كرد.

فرماندار اشكذر همچنين بر تسريع در گازرساني به مابقي روستاهاي بخش خضرآباد و همچنين روستاي حاجي آباد از توابع بخش مركزي اشكذر تاكيد كرد.