بازدید فرماندار اشکذر از انتخابات شورای دانش آموزی

روح الله ردائی فرماندار شهرستان اشکذر با همراهی محمدعلی الیاسی مدیرآموزش و پرورش شهرستان با حضور در مدارس ستارگان اشکذر و ابوذر مجومرد از فرایند انتخابات دانش آموزی بازدید کردند

گزارش تصویری​​​​​​​