تاریخ و جغرافیای شهرستانشهرستان اشكذر یکی از شهرستانهای استان یزد در مرکز ایران است. شهر اشکذر مرکز این شهرستان است. شهرستان اشكذر با وسعت ۵۴۸۶ كيلومتر مربع در شمال غربي استان قرار دارد. این شهرستان از خاور و شمال خاوری به شهرستان یزد،از شمال و شمال باختری به شهرستان های اردکان و میبد ، از جنوب به شهرستان تفت و از باختر به استان اصفهان محدود می گردد.جمعيت اين شهرستان تا سال ۱۳۸۸بالغ بر ۳۰۰۲۹ نفر می باشد. اشكذر  داراي دو بخش مركزي و خضرآباد و دو دهستان  خضرآباد و رستاق می باشد.در شهرستان مذکور ۵۵ روستا و ۲۶۹مزرعه و مکان وجود دارد.