بازدید سرزده فرماندار صدوق از دفتر مسکن مهر اشکذر

در این بازدید فرماندار صدوق روند عملیات اجرایی فاز اول مسکن مهر اشکذر را جویا شد وبر تسریع در اجرای این پروزه تاکید کرد.

عبداللهی رعایت تمامی استاندارد های ساختمانی را توسط پیمانکار خواستار شد و بر نظارت دقیق و مطلوب بر مراحل ساخت و ساز توسط ناظر تاکید کرد.