فرماندار اشکذر:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشکذر ؛ با تجمیع آرای ماخوذه پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نتایج و آرای اعضای شورای اسلامی شهرهای اشکذر و خضرآباد اعلام شد .

 

بدین ترتیب اسامی زیر و نیز تعداد آرای هر نامزد مشخص شده است :

گفتنی است در شورای اسلامی این شهرها تعداد 5 نفر به عنوان اعضای اصلی و تعداد 3 نفر به عنوان اعضای علی البدل معرفی می گردند.

 1-آقای سید علی اکبر رضوانی دارای 2884 رای

2-آقای علیرضا ابوئی دارای 2494 رای 

3-آقای محمد علی دلشب دارای 2291 رای

4-آقای علیرضا پیشداد دارای 2070 رای 

5- سرکار خانم مریم دست افشان دارای 1888 رای 

به عنوان اعضای اصلی و

1- آقای علی اکبر کاظمی دارای 1759 رای 

2- آقای احمد فرهمندزاد دارای 1468 رای 

3-آقای سید محمد حیدری دارای  1240 رای 

به عنوان اعضای علی البدل اعلام می گردد.

 

و در شورای اسلامی شهر خضرآباد  اسامی منتخبین به شرح ذیل اغلام می گردد:

1-اکبر تقی زاده  دارای 47 رای

2-محمد رضا نوری  دارای 45 رای 

3-علی رضا آخوندی دارای 44 رای

4-علی اصغر محترم دارای 40 رای

5-ابوالفضل نوری دارای 33 رای 

به عنوان اعضای اصلی و

1-آقای محمد کاظم کافی دارای 32 رای 

2-آقای کاظم رجبی دارای 27 رای 

3-آقای سید روح الله حسینی دارای 23 رای 

به عنوان اعضای علی البدل اعلام می گردد.

*بدیهی است این خبر طی روزهای آتی با انتشار اسامی سایر شوراهای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان اشکذر بروز خواهد شد