تجلیل از ایثارگران مخابرات
در این دیدار سعید عبداللهی با اشاره به نقش شهدا در استحکام این نظام مقدس و اسلامی افزود: دشمنان این مرز و بوم به سرکردگی آمریکا همواره در اندیشه ضربه زدن به نظام و انقلاب بوده و هستند و اکنون در دورانی به سر می بریک که غرب و امریکا با جنگ نرم تهدیدات جدیدی را علیه این نظام اسلامی آغاز کرده اند و نسل کنونی می بایست با بهره گیری از اندیشه های ناب امام و پیروی محض از ولایت فقیه تفکر سراسر مکر و فریب غرب و آمریکا و نیز دسیسه های شوم آنان را بایکوت نمایند.
در این نشست همچنین سیف ا... دهقانی رئیس اداره مخابرات شهرستان صدوق ضمن تجلیل از ایثارگران اداره مخابرات شهرستان صدوق گزارش کوتاهی از روند خدمت رسانی آن اداره به مردم شریف صدوق ،ارائه داد.
اهدا لوح یادبود و تجلیل از زحمات ایثارگران اداره مخابرات صدوق از دیگر برنامه هاب این نشست صمیمی بود.