ساخت بزرگترین سردخانه استان یزد با حضور رییس دفتر رییس جمهور آغاز شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، عملیات ساخت بزرگترین سردخانه استان یزد روز چهارشنبه در مراسمی با حضور مشاور و رییس دفتر رییس جمهور در دهستان رستاق صدوق آغاز شد.

"اسفندیار رحیم مشایی" در این مراسم گفت: ساخت این سردخانه می تواند پشتیبان خوبی برای استان و این شهرستان باشد.
وی افزود:کشاورزان و دامداران می توانند برای صادرات محصولات باغی و زراعی خود و تنظیم بازار برنامه ریزی کنند.
رحيم مشايي اضافه کرد:همچنین با احداث این سردخانه دست واسطه ها ودلالان قطع می شود و سود حاصله مستقیما به کشاورزان و دامداران می رسد.
این سردخانه گنجایش ذخیره سازی ‪
۱۰
هزارتن مواد غذایی را دارد .
سردخانه مزبوربا اعتباری معادل‪
۵۲میلیارد ریال به صورت دو مداره در دمای صفر و زیرصفر ساخته می شود.