سگ های هار به یک شهروند ندوشنی حمله کردند

به گزارش روابط عمومی شهرداری ندوشن ، هشت قلاده سگ هار به فردی در یکی از خیابان های این شهر حمله کردند و باعث زخمی شدن این شهروند شدند.

این گزارش می افزاید با توجه به تعدد حیوانات ناقل بیماری و مزاحم در منطقه ندوشن نگرانی هایی را برای اهالی این شهر بوجود آورده است.