رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  اشکذر؛ محمد رضا نصیری زاده روز شنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان اشکذراظهار کرد: بر اساس سرشماری سال 95 تعداد افراد بیکار در این شهرستان یک هزار و 103 نفر اعلام شده است. 
وی با بیان اینکه شهرستان اشکذر 3 درصد از جمعیت استان یزد را به خود اختصاص داده است خاطر نشان کرد: نرخ رشد جمعیت در این شهرستان بر اساس سرشماری سال 95 2.1 درصداعلام شده است. 
نصیری زاده یادآور شد: جمعیت ده سال یا بیشتر شهرستان اشکذر 26 هزار و 120 نفر اعلام شده که ازاین تعداد 11 هزار و 34 نفر فعال و 10 هزار و 245 نفر شاغل هستند. 
وی افزود: نرخ فعالیت در شهرستان اشکذر 43 درصد و نرخ اشتغال 90.3 درصد طبق سرشماری سال 95 اعلام شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد با اعلام اینکه نرخ مستاجری در شهرستان یزد 33 درصد است گفت: نرخ مستاجری در شهرستان اشکذر 18.5 درصد اعلام شده که نسبت به شهرستان یزد 14.5 درصد کمتر است. 
وی با اشاره به اینکه جمعیت استان یزد در طبق سرشماری سال 95، یک میلیون و 138 هزار و 533 نفر اعلام شده گفت: نرخ رشد جمعیت در کشور 1.24 درصد است و این در حالی است که نرخ رشد جمعیت در استان یزد طبق سرشماری صورت گرفته 2.53 درصد اعلام شده که نسبت به متوسط کشور بالاتر است. 
نصیری زاده با بیان اینکه استان یزد از لحاظ جمعیتی 1.4 جمعیت کل کشور را دارا است گفت: از لحاظ ساختار جمعیتی، در استان یزد 51 درصد مرد و 49 درصد زن ساکن هستند که 85 درصد از آنها در شهرها و 15 درصد در روستاها زندگی می کنند که این خود یک زنگ خطر است که باید برای ماندگاری در روستاها برنامه ریزی مناسب صورت گیرد. 
وی با بیان اینکه حدود 53 درصد از جمعیت استان یزد در مرکز استان مستقر هستند گفت: چالش و مشکلی دیگری که استان با آن روبرو است مهاجرت از شهرستان ها به مرکز استان است که باید برای کاهش مهاجرت از شهرستان ها به مرکز استان برنامه ریزی های مناسب صورت گیرد. 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد با بیان اینکه تراکم استان 15.2 نفر بر کیلومتر است اظهار کرد: نسبت جنسی در استان 106 است که این به معنی آن است که به ازای هر 100 نفر زن در استان 106 نفر مرد وجود دارد و این درحالی است که نسبت جنسی در کل کشور 103 اعلام شده است. 
وی خاطر نشان کرد: نرخ با سوادی در استان یزد 90.9 درصد است که نسبت به متوسط کشور 303 درصد بالاتر است. 
نصیری زاده عنوان کرد: در سال 45 بر اساس سرشماری صورت گرفته بعد خانوار در استان یزد 4.4 درصد اعلام شده که این آمار در سرشماری سال 95،3.3 درصد اعلام گردیده که این نشان دهنده آن است که تعداد زاد و ولد در استان یزد کاهش یافته که خود خطری است که نه تنها استان بلکه کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با بیان آنکه هر متر مکعب آبی که در کشور مصرف می شود 5 دلار تولید ناخالص ملی ایجاد می کند تصریح کرد: باید به سمت استفاده بهینه از منابع آبی با برنامه ریزی مناسب حرکت کنیم.   
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد با بیان آنکه توسعه حاصل نمی گردد مگر با مشارکت تک تک افراد خطاب به مدیران این شهرستان گفت: با توجه به مشکلات و محدودیت هایی که در بودجه با آن روبرو هستیم با فکر و ایده مناسب و با توجه به شرایط شهرستان باید به سمت برنامه ریزی مناسب برای توسعه شهرستان حرکت نمایید.
فرماندار اشکذر هم اظهار کرد: بودجه این شهرستان نسبت به سال قبل در بخش های مختلف 60 درصد رشد داشته است.
وی افزود: اولویت اول کمیته برنامه ریزی شهرستان با توجه به مولفه های مختلفی که وجود داشت توجه به بحث اقتصاد مقاومتی و اشتغال بود که مورد تاکید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ونیز مسوولان ارشد کشوری واستان قرار گرفته است.
محمد علی شاه حسینی با بیان اینکه در سال 96 در برنامه توزیع بودجه ، توزیع عوارض ارزش افزوده استانی شده است گفت: متاسفانه درآمد شهرداری ها و دهیاری های این شهرستان با توجه به این برنامه جدید 60 درصد کاهش یافته است که انتظار می رود در توزیع اعتبارات استانی این مهم مد نظر قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه در برنامه توزیع بودجه در سال جاری در شهرستان تنها 10 درصد اجازه تعریف طرح جدید را داشته ایم یاد آورشد. سعی شده حد الامکان از تعریف طرح های جدید پرهیز شود و اولویت خود را بر روی طرح های نیمه تمام شهرستان قرار داده ایم . 
شاه حسینی تصریح کرد: 3درصد از اعتبارات مناطق کم توسعه یافته در شهرستان به بخش خضرآباد اختصاص یافته که این اعتبارات با توجه به اولویت مردم منطقه و هماهنگی با مسوولان این بخش در بحث قنوات  اختصاص یافته است.
 
 
 

.