فرماندار اشکذر تأکید کرد:

ضرورت تدوین راهبرد مناسب در راستای بهره‌وری بهینه از موقوفات

هادی‌نسب فرماندار شهرستان اشکذر در پیامی به مناسبت دهه گرامیداشت و ترویج فرهنگ وقف، با تأکید بر ضرورت و اهمیت بیش از پیش تدوین راهبرد مناسب در راستای بهره‌وری بهینه از موقوفات، اظهار کرد: مهمترین راهبرد برنامه‌ای در این خصوص تهیه طرح جامع اوقاف بر اساس بانک اطلاعاتی از امکانات و منابع بالقوه و بالفعل اوقافی است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، هادی هادی‌نسب فرماندار اشکذر در پیامی به مناسبت دهه گرامیداشت و ترویج فرهنگ وقف گفت: احیای نظام وقف در جامعه امروز فقط احیای یک سنت شرعی و مذهبی نیست؛ بلکه حیات بخشی دوباره به سنتی است که قادر به تأمین نیازهای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی جامعه در پیوند با ارزش‌های نیکوکاری و هم‌نوع‌دوستی است.

فرماندار اشکذر خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه اوقاف از معدود اموری است که به نظر می‌رسد کمتر با موانع کمبود منابع و دسترسی مطلوب به زمین و فضای مناسب مواجه باشد؛ داشتن طرح و برنامه مناسب می‌تواند فرآیند برنامه‌ریزی و بهره‌وری بهینه از موقوفات را به نحوی شایسته و بایسته کامل کند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت و اهمیت بیش از پیش تدوین راهبرد مناسب در راستای بهره‌وری بهینه از موقوفات، اظهار کرد: مهمترین راهبرد برنامه‌ای در این خصوص تهیه طرح جامع اوقاف بر اساس بانک اطلاعاتی از امکانات و منابع بالقوه و بالفعل اوقافی است.

هادی‌نسب ضمن گرامیداشت دهه وقف و قدردانی از واقفان نیکوکار و خیراندیش و فعالان و دست اندرکاران این سنت حسنه، از درگاه ایزد منان توفیق و سربلندی متولیان امر و نیکوکاران در احیای روزافزون این احسان ماندگار را در راستای رفع محرومیت و توسعه همه‌جانبه ارزش‌های انسانی مسئلت کرد.

گفتنی است دهه وقف از 12 مهرماه مصادف با 27 ماه صفر آغاز و تا 22 مهرماه ادامه خواهد داشت.