پیام فرماندار صدوق به مناسبت سفر رئیس جمهوری به استان یزد

استان یزد با پشت سر نهادن  سفرهای تاریخی و دوران ساز اول و دوم هیات محترم دولت و تمهید اجرای بسیاری از مصوبات، خود را برای میزبانی سفر سوم رییس جمهور عدالت خواه، مقتدر، ولایی و کابینه پرتلاش وی آماده می کند.

تصویب ده ها پروژه و برآورد و تخصیص میلیاردها تومان اعتبار در جهت تامین زیر ساخت ها، ایجاد راه های آسفالته در مناطق محروم ، تکمیل و توسعه مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی ، توسعه شبکه های آبیاری، تصویب انتقال گاز به مناطق محروم ، ایجاد فرصت های شغلی و بسیاری پروژه های صنعتی، آموزشی، بهداشتی و ورزشی کارنامه درخشان دولت های نهم و دهم در سفر های اول و دوم برای شهرستان صدوق می باشد که از سوی مردم قدر دان این شهرستان شایسته تقدیر و امتنان فراوان است .

سفر سوم ریئس جمهور محترم و همراهی و همگامی هیئت محترم دولت با رویکرد فرهنگی که همواره در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری و تثبیت و تحکیم آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی و آموزه های معمار کبیر آن، حضرت امام خمینی (ره) گام بر می دارد فرصت بزرگ دیگری است در جهت برآورده شدن آرزوهای معنوی و مذهبی مردم مومن و ولایتمدار صدوق که همواره مهد علم و فرهنگ بوده اند.

این جانب اطمینان دارم که مردم مشتاق، مومن و ولایی شهرستان صدوق چونان همیشه و بیش از پیش به فرمان قلبهای عاشقشان همگام با دیگر مردمان استان شکوه و شوکتی تکرار ناپذیر را در استقبال از رئیس جمهور محبوب خود به جای خواهند گذاشت و آن لحظات را به روزی جاودانه و افتخاری بزرگ در صفحه رنگین تقویم تاریخ  خود بدل خواهند کرد.

امید است سفر سوم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه  به استان یزد و حضور نماینده ایشان در شهرستان صدوق همچون گذشته همراه با برکات بی شمار برای مردم شهیدپرور و غیور صدوق در تمامی زمینه ها باشد. انشاءا...